Саопштења

Саопштење Срећка Илића, председника Општине Кнић

Поштовани суграђани,
почиње реализација капиталног пројекта, изградња такозваног Гружанског коридора, државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима. Реч је о пројекту од историјског значаја за општину Кнић и све наше грађане, највећој инвестицији у нашем завичају у последњих 30 година. Изградњом Гружанског коридора наша општина ће се позиционирати на мапи Србије као место пожељно за улагања, привлачење домаћих и страних инвеститора, допринеће бољем и квалитетнијем животу, развоју привреде и пољопривреде.
Гружански коридор ће нас повезати са Моравским коридором, скратиће пут до аеродрома Морава и омогућити брже и безбедније путовање, али и бржи и јефтинији пласман наших производа на тржишта у земљи и свету.