Вести

ОСНОВАНА ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

Женска одборничка мрежа Скупштине општине Кнић, као облик организовања одборница у Скупштини општине, делује од 4.децембра 2020.године. Оснивачкој седници ЖОМ СО Кнић присуствовале су све одборнице у актуелном сазиву Скупштине општине Кнић, које су потписале изјаву о приступању ЖОМ, без обзира на страначку припадност. Седиште Женске одборничке мреже Скупштине општине Кнић је у Книћу, Кнић бб, 34240 Кнић. За прву координаторку Женске одборничке мреже СО Кнић изабрана је Милица Вучићевић, заменица председника СО Кнић. ЖОМ СО Кнић има свој Пословник о раду и План рада. Седиште ЖОМ СО Кнић је у Книћу, Кнић Центар бб.
Женска одборничка мрежа је нестраначка, неформална парламентарна група, која делује на начелу добровољности, на демократски и транспарентан начин, ради остваривања начела и циљева који су гарант парламентарне демократије, владавине права и људских слобода у складу са начелом забране дискриминације, по било ком основу.
Женска одборничка мрежа активним учешћем чланица у поступку доношења аката у Скупштини општине, праћењем законских аката донешених на републичком нивоу и спровођења истих, као и укључивањем у друге активности, делује у циљу:
- активног укључивања жена у све друштвене токове, са посебним акцентом на веће учешће у политичком и јавном животу како на локалном тако и вишим нивоима;
- остваривања равноправности полова;
- обезбеђивања родно одговорног буџетирања и очувања стечених минимума;
- сузбијања насиља над женама;
- сузбијања насиља у породици;
- ширења свести о женској солидарности;
- економског оснаживања жена;
- праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива.
На првој седници, Женска одборничка мрежа је покренула иницијативу за обезбеђивање родноодговорног буџетирања и доношење локалног акционог плана за родну равноправност. Такође је донет закључак да се упути иницијатива надлежним државним органима за предузимање мера у циљу сузбијања насиља над женама и говора мржње усмереног нарочито на жене носиоце јавних функција.